in Windows Store, XAML

Windows Store – Veri Kayıt ve Görüntüleme Uygulaması

Windows Store uygulamalarının WPF esnekliği harika bir geliştirme ve kullanım keyfi sunmaktadır. İş hayatında da bir çok yararı olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü iş hayatında dağıtımı kolay veri uygulamaları oluşturmak firmalar için ciddi öneme sahiptir. İşte şimdi Windows Store için basit bir depolama işlemi yapan uygulama geliştireceğiz. Bu uygulamada dışarıdan veri girişi yapılacak ve bu veriyi, uygulama kapanıp açıldıktan sonra da görüntüleyebileceğiz.

Uygulamayı geliştirmeye başlamadan önce ekran görüntüleriyle neyi nasıl yaptığına bakalım.

– Uygulama ilk açıldığında…  (Sağ listedeki 1|11|22… gibi veriler önceki testlerden kalmadır. İlk açılışta uygulama veri olmadığı için mesaj ile uyarı verecektir.)

1

– Veri ekledikten sonra uygulamayı kapatıp açınca karşılaşılan ekran…

2

Her zamanki gibi yeni bir Windows Store (Blank App) uygulaması açıyoruz.

– Uygulamanın XAML tasarım kodları… (public sealed partial class MainPage : Page bloğunun içerisi)

3

– Uygulamanın C# kodları…

    ApplicationDataContainer depolayici = ApplicationData.Current.LocalSettings;
    string metinler = string.Empty;

    public MainPage()
    {
      this.InitializeComponent();

      btnEkle.Click += BtnEkle_Click;
      btnSil.Click += BtnSil_Click;

      lstElemanlar.Items.Add("Lütfen bir kayıt ekleyiniz.");
      DepodanOku();
    }

    private void BtnEkle_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      string metin = txtEleman.Text.Trim();

      if (string.IsNullOrEmpty(metin))
        return;

      metin = metin.Replace("|", "-");

      if (metinler == "")
      {
        metinler = metin;
      }
      else
      {
        metinler += " | " + metin;
      }
      KayitListesineEkle(metin);
      DepoyaKaydet(metinler);
      Sifirla();
    }

    private void KayitListesineEkle(string metin)
    {
      if (!string.IsNullOrEmpty(metin))
      {
        lstElemanlar.Items.Add(metin);
      }
    }

    private void BtnSil_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      if (lstElemanlar.SelectedIndex != -1)
      {
        lstElemanlar.Items.RemoveAt(lstElemanlar.SelectedIndex);
      }
    }

    void DepoyaKaydet(string veriler)
    {
      depolayici.Values["Bilgiler"] = string.Empty;

      if (!string.IsNullOrEmpty(veriler))
      {
        depolayici.Values["Bilgiler"] = veriler;
      }
      else
      {
        MesajGoster("Kayıt işlem hatası!", "Kayıt etmek için herhangi bir veri bulunamadı.");
      }
    }

    void DepodanOku()
    {
      if (depolayici.Values["Bilgiler"] != null)
      {
        txtOku.Text = depolayici.Values["Bilgiler"].ToString();
      }
      else
      {
        MesajGoster("Kayıt okuma hatası!", "Okunacak herhangi bir veri bulunamadı.");
      }
    }

    private void Sifirla()
    {
      txtEleman.Text = string.Empty;
    }

    void MesajGoster(string baslik, string mesaj)
    {
      MessageDialog dialog = new MessageDialog(mesaj, baslik);
      dialog.Commands.Add(new UICommand("Tamam", tamamClick));
      dialog.Commands.Add(new UICommand("İptal", iptalClick));
      dialog.CancelCommandIndex = 1;
      dialog.ShowAsync();
    }

    private void tamamClick(IUICommand command)
    {
      // kayıt işlemi başarılıysa yapılmak istenen işlemler burada yapılabilir.
    }

    private void iptalClick(IUICommand command)
    {
      // kayıt işlemi iptal edilirse yapılmak istenen işlemler burada yapılabilir.
    }

Uygulamamız hazır. 🙂

– Uygulamayı çalıştırın : İlk açılışta herhangi bir kayıt olmadığı için mesaj ile uyarı verecektir. Tamam butonuna tıklayıp ana ekrana erişin.
– Veri girin : Herhangi bir veri girişi yapın.
– Uygulamayı kapatın : Projeyi durdurup tekrar çalıştırın. Eklediğiniz verinin sağ alandaki TextBox kutucuğunda ayraçlar(|) ile listelendiğini göreceksiniz.
– İnceleyin : Yazılan kodları değiştirip farklı çözümler üretin. Mesela bir kullanıcı kayıt ekranı tasarlayabilirsiniz.

Uygulamanın kaynak kodlarını indirmek için tıklayınız. (Visual Studio 2013)

İyi çalışmalar.
Cihan Özhan

Write a Comment

Comment