in Windows Store, XAML

Windows Store – MessageDialog Kullanımı

Geliştirdiğimiz yazılımlarda son kullanıcıya bazı seçimler yaptırmak ya da bilgiler(hata, bildirim, uyarı vb.) göstermek için genel bir yapı kullanılır. Bu yapıya genel olarak “mesaj penceresi” denir. Bu makalemde Windows Store uygulamalarında nasıl mesaj penceresi kullanabileceğimize değineceğim.

Öncelikle Windows Store projesi açmalıyız.

Visual Studio editörümüzden Visual C# -> Store Apps -> Windows Apps seçenekleri altında Black App (Windows) seçeneğini kullanarak projemizi oluşturalım.

Projeyi ilk açtığınızda aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşıyor olacaksınız.

1

Şimdi uygulamamız için gerekli mini tasarımı XAML kullanarak gerçekleştirelim.

2

Tasarımını yaptığımız Windows Store uygulamasının C# kodlarını yazabiliriz. Öncelikle mesaj işlemlerini metodlar ile gerçekleştirmek istediğimiz için metodlarımızı geliştirelim.

– MesajGoster(mesaj, baslik) Metodu : Mesaj görüntüleme işlemini yapacak ana metot.

private void MesajGoster(string mesaj, string baslik)
{
  MessageDialog dialog = new MessageDialog(mesaj, baslik);
  dialog.Commands.Add(new UICommand("Evet", evetClick));
  dialog.Commands.Add(new UICommand("Hayır", hayirClick));
  dialog.Commands.Add(new UICommand("İptal", iptalClick));
  dialog.CancelCommandIndex = 2;    // 2. indekse sahip İptal işlemini klavyenin ESC düğmesine bağlamak için bu tanımlamayı yaptık.
  dialog.ShowAsync();
}

– evetClick(command) Metodu : Evet butonuna tıklanınca çağrılacak metot.

private void evetClick(IUICommand command)
{
  lblTikla.Text = "Evet'e tıklandı!";
}

– hayirClick(command) Metodu : Hayır butonuna tıklanınca çağrılacak metot.

private void hayirClick(IUICommand command)
{
  lblTikla.Text = "Hayır'a tıklandı!";
}

– iptalClick(command) Metodu : İptal butonuna tıklanınca çağrılacak metot.

private void iptalClick(IUICommand command)
{
  lblTikla.Text = "İptal'e tıklandı!";
}

Yazılımımız için gerekli tüm metodları geliştirdik. Artık uygulamanın kalan küçük kısımlarınıda tamamlayarak projemizi çalıştırabiliriz.

WPF ve Silverlight derslerimi takip edenlerin bileceği üzere nesnelerin event’lerini XAML içerisinden tetiklemeyi tavsiye etmiyorum. Bu nedenle btnGostert isimli butonun Click event’ini MainPage() isimli varsayılan yapıcı metodumuzun içerisindeki InitializeComponent() metodu altında gerçekleştireceğiz.

  btnGostert.Click += BtnGostert_Click;

Son olarak BtnGostert_Click isimli event metodunu tanımlayıp projeyi tamalıyoruz.

private void BtnGostert_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  MesajGoster("Bu diyalog bir başka!", "Seni uyarıyorum. Ben diyalog!");
}

Projeyi Simulator ile çalıştırınca ekrana aşağıdaki gibi bir uygulama çıkacaktır.

3

Göster butonuna tıklayarak uygulamayı çalıştırıyoruz.

4

Bu ekranı Evet, Hayır, İptal butonlarını tıklayarak test edebilirsiniz. Ben Evet butonuna bastım ve…

5

Hayır ve İptal düğmelerine tıklayınca aynı şekilde ekranda yazacaktır.

İyi Çalışmalar.
Cihan Özhan

Güvenilir kaçak bahis siteleri ve tanıtımlarını incelemek için felipefutbol.com adresini ziyaret ediniz.

Write a Comment

Comment