Oracle’da Tablo için Read Only/Write Only Ayarı

Veritabanı tablo tasarımında belirlenmesi gereken önemli noktalardan biri de, tablo üzerinde hangi işlemlerin yapılabileceğini belirlemektir. Örneğin, her kullanıcının log ya da kullanıcılar tablosundan bir şeyler silmesi, her geliştiricinin maaşlar tablosunda değişiklik yapabilmesi istenmez ve doğru da değildir. Bu işlemleri en temel anlamda yönetebilmek için oluşturulan tablo üzerinde küçük bir ayar yetecektir. Bir tablo üzerinde sadece […]