Go ile CSV veriyi JSON’a Dönüştürme

Go ile CSV veriyi JSON’a Dönüştürme Yazılım teknolojilerinin son döneminde en sık kullanılan veri formatlarından biri CSV’dir. Özellikle BigData ve veri odaklı mimariler ile teknolojiler geliştikçe CSV ile veri alışverişi, import ve export işlemleri daha da değerli hale geldi. Bu örneğimizde GoLang ile bir CSV veriyi nasıl JSON veri formatına dönüştüreceğimizi inceleyeceğiz. Bu iki format […]

Go ile Karmaşık JSON Veriyi Ayrıştırma

Go ile Karmaşık JSON Veriyi Ayrıştırma Go gibi günümzde web ve veri odaklı çalışan bir teknolojinin en çok kullanıldığı alanlar JSON, XML, YAML, CSV, HTML ya da farklı veri-dosya format ve kaynaklarından elde edilen verinin Go içerisinde istenen bir struct yapısına nasıl dönüştürüleceğini örnekleyeceğiz. Bu makaleyi yazma nedenim, Go ile ilgili karşılaştığım Çince makalelerdeki genel […]