Go App #1 : Go ile TCMB Döviz Kur Uygulaması Geliştirmek

Merhaba arkadaşlar,

GO(GOLang) programlama diliyle ilgili mini bir uygulama pratiği yapmak üzere yeni bir eğitim hazırladım. Bu eğitimde ticari piyasada sık kullanılan TCMB Döviz Kur web servisini projemizde işleyip döviz bilgilerini alıyoruz.

IDE : Atom
Programlama Dili : GO
Eğitim Video URI : https://youtu.be/QTD_vzTcj7g

Kaynak Kod:

package main

import (
	"encoding/json"
	"encoding/xml"
	"fmt"
	"log"
	"net/http"
	"os"
	"runtime"
	"strconv"
	"time"
)

type CurrencyDay struct {
	ID     string
	Date    time.Time
	DayNo   string
	Currencies []Currency
}

type Currency struct {
	Code      string
	CrossOrder   int
	Unit      int
	CurrencyNameTR string
	CurrencyName  string
	ForexBuying   float64
	ForexSelling  float64
	BanknoteBuying float64
	BanknoteSelling float64
	CrossRateUSD  float64
	CrossRateOther float64
}

type tarih_Date struct {
	XMLName  xml.Name `xml:"Tarih_Date"`
	Tarih   string  `xml:"Tarih,attr"`
	Date   string  `xml:"Date,attr"`
	Bulten_No string  `xml:"Bulten_No,attr"`
	Currency []currency
}

type currency struct {
	Kod       string `xml:"Kod,attr"`
	CrossOrder   string `xml:"CrossOrder,attr"`
	CurrencyCode  string `xml:"CurrencyCode,attr"`
	Unit      string `xml:"Unit"`
	Isim      string `xml:"Isim"`
	CurrencyName  string `xml:"CurrencyName"`
	ForexBuying   string `xml:"ForexBuying"`
	ForexSelling  string `xml:"ForexSelling"`
	BanknoteBuying string `xml:"BanknoteBuying"`
	BanknoteSelling string `xml:"BanknoteSelling"`
	CrossRateUSD  string `xml:"CrossRateUSD"`
	CrossRateOther string `xml:"CrossRateOther"`
}

func (c *CurrencyDay) GetData(CurrencyDate time.Time) {
	xDate := CurrencyDate
	t := new(tarih_Date)
	currDay := t.getData(CurrencyDate, xDate)
	for {
		if currDay == nil {
			CurrencyDate = CurrencyDate.AddDate(0, 0, -1)
			currDay := t.getData(CurrencyDate, xDate)
			if currDay != nil {
				break
			}
		} else {
			break
		}
	}
}

func (c *tarih_Date) getData(CurrencyDate time.Time, XDate time.Time) *CurrencyDay {
	currDay := new(CurrencyDay)
	var resp *http.Response
	var err error
	var url string

	currDay = new(CurrencyDay)
	url = "http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/" + CurrencyDate.Format("200601") + "/" + CurrencyDate.Format("02012006") + ".xml"
	resp, err = http.Get(url)

	//fmt.Println(url)

	if err != nil {
		fmt.Println(err)
	} else {

		defer resp.Body.Close()

		if resp.StatusCode != http.StatusNotFound {
			tarih := new(tarih_Date)
			d := xml.NewDecoder(resp.Body)
			marshalErr := d.Decode(&tarih)

			if marshalErr != nil {
				log.Printf("error: %v", marshalErr)
			}

			c = &tarih_Date{}
			currDay.ID = XDate.Format("20060102")
			currDay.Date = XDate
			currDay.DayNo = tarih.Bulten_No
			currDay.Currencies = make([]Currency, len(tarih.Currency))
			for i, curr := range tarih.Currency {
				currDay.Currencies[i].Code = curr.CurrencyCode
				currDay.Currencies[i].CurrencyName = curr.CurrencyName
				currDay.Currencies[i].CurrencyNameTR = curr.Isim
				currDay.Currencies[i].BanknoteBuying, err = strconv.ParseFloat(curr.BanknoteBuying, 64)
				currDay.Currencies[i].BanknoteSelling, err = strconv.ParseFloat(curr.BanknoteSelling, 64)
				currDay.Currencies[i].ForexBuying, err = strconv.ParseFloat(curr.ForexBuying, 64)
				currDay.Currencies[i].ForexSelling, err = strconv.ParseFloat(curr.ForexSelling, 64)
				currDay.Currencies[i].CrossOrder, err = strconv.Atoi(curr.CrossOrder)
				currDay.Currencies[i].CrossRateOther, err = strconv.ParseFloat(curr.CrossRateOther, 64)
				currDay.Currencies[i].CrossRateUSD, err = strconv.ParseFloat(curr.CrossRateUSD, 64)
				currDay.Currencies[i].Unit, err = strconv.Atoi(curr.Unit)
			}
			//fmt.Print(currDay)   // Elde edilen veriyi konsolda göster
			//SaveJSON("currencies.json", currDay)   // Elde edilen veriyi currencies.json adında JSON formatında kaydet

			fmt.Println(currDay.Currencies[0].CurrencyNameTR + " / " + strconv.FormatFloat(currDay.Currencies[0].BanknoteSelling, 'E', -1, 64))

		} else {
			currDay = nil
		}
	}
	return currDay
}

func SaveJSON(fileName string, key interface{}) {
	outFile, err := os.Create(fileName)
	checkError(err)
	encoder := json.NewEncoder(outFile)
	err = encoder.Encode(key)
	checkError(err)
	outFile.Close()
}

func checkError(err error) {
	if err != nil {
		fmt.Println("Fatal Error : ", err.Error())
		os.Exit(1)
	}
}

func main() {

	runtime.GOMAXPROCS(2)
	startTime := time.Now()
	CurrencyDay := new(CurrencyDay)
	CurrencyDate := time.Now()
	CurrencyDay.GetData(CurrencyDate)

	elepsedTime := time.Since(startTime)
	fmt.Printf("Execution Time : %s", elepsedTime)
}

İyi çalışmalar
Cihan Özhan