Silverlight ile Dinamik Kontrol Geliştirmek

WPF ve XAML teknolojisinin gücünü web tarafına yansıtmak için Microsoft tarafından geliştirilen Silverlight mimarisinde, Adobe Flash ile yapılan tüm işlemleri daha performanslı şekilde geliştirebiliyoruz(Gerçekten daha performanslı ve hızlı yazılımlar).

Tüm bunların yanında, .NET güzelliklerinden biri de “ister XAML yaz, ister .NET nesnesi” prensibidir. Bu prensip doğrultusunda bu video eğitimimde Silverlight teknolojisinde dinamik kontroller geliştirip kullanmayı anlatmaktayım.

Silverlight ile Dinamik Kontrol Geliştirmek – 1
Silverlight ile Dinamik Kontrol Geliştirmek – 2

 

ASP.NET Uygulamalarında Dinamik Kontrol Kullanımı

Yazılım geliştirirken genel olarak Framework kontrollerini sürükle bırak ile görsel bir şekilde oluşturup, form(web ya da masaüstü) üzerinde konumlandırırız. Ancak ileri seviye bir çok işlemde bu yöntem işimizi görememektedir.

Örneğin, kullanıcıdan bilgi almamız gereken bir form var ancak bu formda ne kadar veri girileceğini kullanıcı belirleyecek. Böyle bir sorunu çözecek yöntem dinamik kontrol oluşturmaktan geçer.

Bu genel bilgilendirmeden sonra, bir ASP.NET uygulamasında dinamik kontrol işlemlerini anlattığım eğitimi aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

ASP.NET Dinamik Web Kontrol kullanımı eğitimini izlemek için tıklayınız.

Silverlight ile ViewModel Dinamik Kontrol Kullanımı

Silverlight ve WPF teknolojilerinde dinamik kontrol(code behind) kullanarak, View Model mantığına uygun geliştirme yapmak mümkündür. Bu işlem tabiki karmaşık bir hal alabilmektedir. Zaten XAML ile arayüzün arka plan kodlardan ayrılma nedeni de bu zorlukları ayrıştırmaktır. Çünkü dinamik kontroller ile yapacağımız bu uygulamada, daha fazla kod ve daha dikkatli bir geliştirme süreci gerekmektedir. Arayüze dinamik nesneler […]

WPF ve Silverlight ile Dinamik Kontrol Oluşturmak

Silverlight ve WPF mimarisinin ortak dili olan XAML, aslında alt yapısını kullandığı .NET nesnelerinin XML formatındaki halidir. Örneğin XAML ile oluşturacağınız bir buton nesnesi(<Button>) mimari olarak .NET Framework’deki Button nesnesinden farksızdır. Yani .NET sınıf kütüphanesine XML giydirilmiş haline XAML diyoruz. Bu konuda temel ve ileri seviye örnekler yaparak nasıl olduğunu anlamaya çalışalım. Uygulamamızda iki adet […]