Algoritma #2 : Kelimelerin Anagram Kontrolünü Yapma

Algoritma #2 : Kelimelerin Anagram Kontrolünü Yapma Algoritmanın Amacı İki kelimenin birbirine anagram olup olmadığını bulmayı sağlar. Anagram nedir? İki kelimenin farklı olması ama aynı harflerden oluştuğu durumlara anagram denir. Örneğin; Silent -> Listen anagramlık içerir. Örneklerde girilecek iki kelime olarak Silent ve Listen’ı kullanabilirsiniz. C# class Program { static void Main(string[] args) { Console.Write(“First […]

Algoritma #1 : Tekrar Eden Karakterleri Silme

Algoritma Pratik #1 : Tekrar Eden Karakterleri Silme Algoritmanın Amacı Bir metin içerisinde birden fazla kez bulunan karakterleri bulmak ve metni bu tekrar eden(duplicate) karakterlerden arındırmaktır. C# class Program { static void Main(string[] args) { var result1 = RemoveDuplicateCharacters(“dijibil”); var result2 = RemoveDuplicateCharacters(“cihanözhan”); Console.WriteLine(result1); Console.WriteLine(result2); Console.ReadLine(); } static string RemoveDuplicateCharacters(string input) { string data = […]