101 LINQ Samples – LINQ 5

LINQ 5 uygulamasının çalışabilmesi için buradaki sınıfların hazırlanması gerekir. Örnek Proje : RestrictionOperators.sln Problem : Bir string dizisi oluşturup her elemanın uzunluğunun kendi bulunduğu dizi indeks numarasından büyük/küçük olma durumunu kontrol etmek. Çözüm : Dizi listesi oluştur. Bu listeyi WHERE ile sorgula, her elemana  digit anahtar kelimesi ver ve bu kelimenin Length ile kelime uzunluğunu index ile küçüktür kontrolü […]

101 LINQ Samples – LINQ 4

LINQ 4 uygulamasının çalışabilmesi için buradaki sınıfların hazırlanması gerekir. Örnek Proje : RestrictionOperators.sln Problem : Washington’da bulunan müşterileri ve bu müşterilerin ürünlerini almak. Çözüm : Region property’sinde tutulan bölgeleri WHERE ile filtreleyerek “WA” sorgulaması yapacağız. Bu sorgu sonucunda elde edeceğimiz kayıtlar müşteri bilgileridir, CustomerID ve CompanyName bilgisini yazdırdıktan sonra, gelen aynı veri zerinden Orders sınıfını elde edip bu sınıfı da […]

101 LINQ Samples – LINQ 3

LINQ 3 uygulamasının çalışabilmesi için buradaki sınıfların hazırlanması gerekir. Örnek Proje : RestrictionOperators.sln Problem : Stokta bulunan ürünlerden(UnitsInStock), birim fiyatı(UnitPrice) 3.00’ın üzerinde olan ürünleri almak. Çözüm : Stoktaki ürünleri bulmak için WHERE filtrelemesi yapılmalıdır. Bunun için gerekli sınıf tasarımı Product sınıfınta mevcuttur. UnitsInStock property’sine 0(sıfır) değeri göndererek gerekli listelemeyi yapabiliriz. (UnitPrice’ın sınfı tasarımında decimal veri tipine […]

101 LINQ Samples – LINQ 2

LINQ 2 uygulamasının çalışabilmesi için buradaki sınıfların hazırlanması gerekir. Örnek Proje : RestrictionOperators.sln Problem : Stokta bulunan ürünleri bulmak. Çözüm : Stoktaki ürünleri bulmak için WHERE filtrelemesi yapılmalıdır. Bunun için gerekli sınıf tasarımı Product sınıfınta mevcuttur. UnitsInStock property’sine 0(sıfır) değeri göndererek gerekli listelemeyi yapabiliriz. List<Product> products = GetProductList(); var soldOutProducts = from prod in products where prod.UnitsInStock == 0 […]

C# ile “101 LINQ Samples” : Sınıfların Hazırlanması

  LINQ mimarisinin güzelliklerini projelerinde bir çok kez görüp yaşayan biri olarak bu      teknolojiyi projelerinizde kullanmanızı öneririm. LINQ mimarisi basite alınamayacak kadar  detaylı olsa da bu makalemde anlatmak istediğim konu Microsoft’un “101 LINQ Samples in C#”  adıyla yayınladığı örnek kod dosyalarıdır. Tekrar etmem gerekirse, bu makaledeki amacım LINQ mimarisini anlatmak değil, örnekleri  açıklayarak yayınlamaktır. […]