in SQL Server, T-SQL

SQL Server – Renge Göre Ürün Döndürme Prosedürü

SQL Server kullananların yakından bildiği AdventureWorks veritabanında bulunan Product tablosundaki ürünlerin rengine göre sorgulama yapabileceğim bir prosedür hazırlamak istiyorum.

İstediklerim;

– Dışarıdan metin olarak verilecek renk bilgisine göre arama yapabilmeliyim
– Arama sonucunda dönecek kayıtların kaç tanesinin geleceğini belirleyebilmeliyim

En temel haliyle Product tablosunu sorgulamak için;

SELECT ProductID, Name, ProductNumber, Color, ListPrice FROM Production.Product;

Ekran Alıntısı

Ürünlerde renge göre arama işlemi yapan pr_renkDondur stored prosedürümü oluşturayım.

CREATE PROCEDURE pr_renkDondur
(
	 @Renk varchar(20),
	 @Adet INT
)
AS
BEGIN
	SELECT TOP(@Adet) * FROM Production.Product WHERE Color = @Renk;
END;

– Siyah renkli ürünlerin ilk 10 tanesini getir.

pr_renkDondur 'Black', 10;

– Gümüş renkli ürünlerin ilk 20 tanesini getir.

EXEC pr_renkDondur 'Silver', 20;

– Kırmızı renkli ürünlerin ilk 30 tanesini getir.

EXECUTE pr_renkDondur 'Red', 30;

Not : Prosedür çağrımlarında EXEC, EXECUTE ve hiç bir çağrım sözcüğü kullanmadığım 3 versiyonu da kullandım. Bunun tek nedeni bir den fazla kullanımı görebilmenizdir. Aksi halde 3 çağrım yöntemi de doğrudur.

Write a Comment

Comment