in Data Security, Oracle, Oracle DBA, Oracle SQL

Oracle’da Tablo için Read Only/Write Only Ayarı

Veritabanı tablo tasarımında belirlenmesi gereken önemli noktalardan biri de, tablo üzerinde hangi işlemlerin yapılabileceğini belirlemektir. Örneğin, her kullanıcının log ya da kullanıcılar tablosundan bir şeyler silmesi, her geliştiricinin maaşlar tablosunda değişiklik yapabilmesi istenmez ve doğru da değildir.

Bu işlemleri en temel anlamda yönetebilmek için oluşturulan tablo üzerinde küçük bir ayar yetecektir.

Bir tablo üzerinde sadece okuma(SELECT) işlemleri yapılmasını istiyorsanız;

ALTER TABLE Accounts READ ONLY;

READ ONLY ile işaretlenen bir tabloda yeni bir veri ekleme işlemi yapılamaz. Yapılmak istenirse aşağıdaki hata fırlatılacaktır.

2

Ya da bir kaydı silmek isterseniz aşağıdaki hatayı alırsınız.

af

Tablo üzerinde tüm işlemlerin(SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) yapılabilmesine izin vermek için;

ALTER TABLE Accounts READ WRITE;

Tahmin edeceğiniz üzere READ WRITE kullanımı varsayılan(Default) ayarlardır.

İyi çalışmalar.
Cihan Özhan

Write a Comment

Comment