in General, Silverlight, Trainings

İstanbul BB / Harita Mühendisleri – Silverlight Eğitimi

BTAkademi’deki eğitimim Silverlight 4.0 ile RIA Uygulamaları üzerineydi. Kapsamlı bir çok özelliğe sahip bu teknolojiyi doğru bir başlangıçla aktarmaya ve belirli bir zihinsel sistematik oluşturmaya çalıştım. Eğitimimde aktardığım genel kavramlar aşağıdaki gibiydi;

– WPF / XBAP
– XAML
– Silverlight
– Web Servisler
– WCF
– ADO.NET Entity Framework
– SQL Server
– Oracle
– Expression Blend
– Animasyon, User kontrol, Template, Style vb..

Bu gibi bir çok konuya değinerek kurumsal eğitim verdiğim arkadaşlara bilgi aktarımında bulundum.

Daha önce WPF, Silverlight ve XAML üzerine eğitimlerim bulunuyordu. Ancak bundan sonra sanıyorum bu alanda daha fazla eğitim içeriği üreteceğim. Açıkcası, saydığım bu 3 alanda da kapsamlı Türkçe içerik bulunmuyor.

Write a Comment

Comment