in .NET Framework, C#, Tips

İş Parçacığı(Thread)’in Arka Planda Çalıştırılması

Thread(İş Parçacığı)’ler farklı iş parçacıklarının aynı anda çalışabilmesi için kullanılmaktadır. Ancak bazı durumlarda bir Thread’in arka planda çalıştırılması gerekebilir.

Arka planda çalıştırılan iş parçacıkları, ana iş parçacığı(Main Thread) sonlandığında CLR tarafından otomatik olarak sonlandırılır. Bu nedenle, genelde yüksek öneme sahip olmayan işlemler için arka plan iş parçacıkları tercih edilmelidir.

Bir iş parçacığının arka planda çalışır hale getirilmesi için aşağıdaki yöntem kullanılmalıdır.

Thread myThread = new Thread(CalisacakMetod);
myThread.IsBackground = true;
myThread.Start();

Programın tam örnek kodu aşağıdaki gibidir.

using System;
using System.Threading;

namespace MultiThreadApp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Thread myThread = new Thread(CalisacakMetod);
      myThread.IsBackground = true;
      myThread.Start();

      Thread.Sleep(2000);
      Console.WriteLine("Ana thread sona erdi.");
    }

    static void CalisacakMetod()
    {
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        Console.WriteLine("İşlem " + i);
        Thread.Sleep(500);
      }
      Console.WriteLine("CalisacakMetod() thread'i sona erdi!");
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

İki program arasındaki farkı test edebilmek için, 11. satırdaki kodu açıklama satırı(//) haline getirin.

//myThread.IsBackground = true;

Sonuç

1

Write a Comment

Comment