in Go

Golang Paketleri : Go Paket Listesi

Golang Paketleri : Go Paket Listesi

Go programlama diliyle ilgili Türkçe kaynak oluşturmak için Go paket listesinin temel  detanımlarını açıklamaya çalışacağım.

Not : Bu makalede orjinal kaynağın tam çevirisi değil, ne iş yaptığı anlatılmaya çalışılmıştır.

Orjinal Kaynak: https://golang.org/pkg/

  • Standart Kütüphane

ARCHIVE              
–> tar              : tar arşivlerine erişim gerçekleştirme paketidir.
–> zip              : ZIP arşivlerini okuma ve yazma için zip dosteği sağlayan pakettir.

BUFIO                : bufio paketi, tamponlu I/O uygulamayı sağlar. io.Reader ve io.Writer nesnesini kapsar. Aynı zamanda arayüzü(interface) uygulayan metinsel I/O için de biraz yardımcı olan başka bir nesne(Reader ya da Writer) oluşturmayı sağlar.

BUILTIN           : Go’nun ön bildirimli(pre declared) tanımlayıcıları için dökümantasyon sağlar.

BYTES                : bytes paketi bit(byte) dilimlerinin(slices) manipüle edilmesi için fonksiyonlar uygular.

COMPRESS
–> bzip2      : bzip2 paketi, bzip2 sıkıştırma uygulaması sağlar.
–> flate        : flate paketi, RFC 1951’de tanımlı DEFLATE sıkıştırılmış veri formatını uygular.
–> gzip         : gzip paketi, RFC 1952’de tanımlandığı gibi sıkıştırılmış gzip formatlı dosyaları okumayı ve yazmayı sağlar.
–> lzw           : lzw paketi, T. A. Welch, “A Technique for High-Performance Data Compression”, Computer, 17(6) (June 1984), pp 8-19’da tanımlanan Lempel-Ziv-Welch sıkıştırılmış veri formatını uygular.
–> zlib           : zlib paketi, RFC 1950’de tanımlandığı gibi zlip formatlı sıkıştırılmış veriyi okumayı ve yazmayı sağlar.

 CONTAINER
–> heap           : heap paketi, heap.Interface uygulayan herhangi bir tür için ‘heap operasyonları’ uygulanmasını sağlar.
–> list              : list paketi, çift bağlantılı liste(doubly linked list) uygulanmasını sağlar.
–> ring            : ring paketi, dairesel listeler üzerinde operasyonlar uygulamayı sağlar.

CRYPTO
–> aes                : aes paketi, U.S. Federal Information Processing Standards Publication 197’de tanımlandığı gibi AES şifreleme(eskiden Rijndael) uygulanmasını sağlar.
–> cipher          : cipher paketi, düşük seviyeli(lov-level) blok şifreleme uygulamaları çerçevesinde standart blok şifreleme modlarını uygular.
–> des                : des paketi, U.S. Federal Information Processing Standards Publication 46-3’de tanımlandığı gibi, Data Encryption Standard (DES) ve Triple Data Encryption Algorithm(TDEA) uygulanmasını sağlar.
–> dsa                : dsa paketi, FIPS 186-3’de tanımlandığı gibi Digital Signature Algorithm uygulanmasını sağlar.
–> ecdsa            : ecdsa paketi, FIPS 186-3’de tanımlandığı gibi Elliptic Curve Digital Signature Algorithm uygulanmasını sağlar.
–> hmac            : hmac paketi, U.S. Federal Information Processing Standards Publication 198’de tanımlandığı gibi Keyed-Hash Message Authentication Code (HMAC) uygulanmasını sağlar.
–> md5              : md5 paketi, RFC 1321’de tanımlandığı gibi MD5 hash algoritması uygulamayı sağlar.
–> rand             : rand paketi, kriptografik güvenli rastgele numara oluşturucu uygulamayı sağlar.
–> rc4                : rc4 paketi, Bruce Schneier’s Applied Cryptography’de tanımlandığı gibi RC4 şifrelemeyi uygulamayı sağlar.
–> rsa                : rsa paketi, PKCS#1’de belirtildiği gibi RSA şifrelemeyi uygulamayı sağlar.
–> sha1             : sha1 paketi, RFC 3174’de tanımlandığı gibi SHA1 hash algoritma uygulamayı sağlar.
–> sha256        : sha256 paketi, FIPS 180-4’de tanımlandığı gibi SHA224 ve SHA256 hash algoritmalarının uygulanmasını sağlar.
–> sha512         : sha512 paketi, FIPS 180-4’de tanımlandığı gibi SHA-384, SHA-512, SHA-512/224 ve SHA-512/256 hash algoritmalarının uygulanmasını sağlar.
–> subtl               : subtl paketi, kriptografik kod için sıklıkla kullanılan işlevleri uygular.  Ancak doğru kullanımında dikkatli olunmalıdır.
–> tls                    : tls paketi, kısmen RFC 5246’de belirtildiği gibi TLS 1.2’yi uygular.
–> x509               : x509 paketi, X.509-encoded anahtarları ve sertifikalarını ayrıştırır.
—–> pkix            : ASN.1 ayrıştırma ve serileştirilmiş(serialization) hale getirilmesi, CRL ve OCSP için kullanılan paylaşımlı düşük seviyeli yapıları içerir.

DATABASE
–> sql                   : sql paketi, SQL(ya da SQL benzeri) veitabanlarında genel bir arayüz sağlar.
—-> driver          : driver paketi, sql paketi tarafından kullanılan, veritabanı sürücüleri tarafından uygulanacak arayüzleri(interfaces) tanımlar.

DEBUG
–> dwarf              : dwarf paketi, DWARF 2.0 standardında(http://dwarfstd.org/doc/dwarf-2.0.0.pdf) tanımlandığı gibi yürütülebilir dosyalardan yüklenen DWARF hata ayıklama bilgilerine erişim sağlar.
–> elf                    : elf paketi, ELF nesne dosyalarına erişim uygular.
–> gosym             : gosym paketi, gc derleyicileri tarafından üretilen Go binary’lerinde gömülü Go sembol ve satır sayı tablolarına(line number tables) erişim uygular.
–> macho             : macho paketi, Mach-O nesne dosyalarına erişim uygular.
–> pe                     : pe paketi, PE (Microsoft Windows Portable Executable) dosyalarına erişim uygular.
–> plan9obj         : plan9obj paketi, Plan 9 a.out nesne dosyalarına erişim uygular.

ENCODING
–> ascii85             : ascii85 paketi, btoa aracında kullanılan ascii85 veri kodlamasını, Adobe PostScript ve PDF belge formatlarını uygular.
–> asn1                  : asn1 paketi, ITU-T Rec X.690’de tanımlanan DER-encoded ASN1 veri yapılarının ayrıştırılmasını sağlar.
–> base32              : base32 paketi, RFC 4648’de belirtildiği gibi base32 kodlamayı sağlar.
–> base64              : base64 paketi, RFC 4648’de belirtildiği gibi base64 kodlamayı sağlar.
–> binary               : binary paketi, sayılar ve bayt dizileri arasındaki basit çeviri ve varint’leri kodları encode ve decode eder.
–> csv                     : csv paketi, virgülle ayrılmış değerli dosyaları(CSV) okur ve yazar.
–> gob                      : gob paketi, bir Encoder(verici) ile bir Decoder(alıcı) arasında değiştirilen ikili(binary) değerleri ve akışları(stream) yönetir.
–> hex                      : hex paketi, hexadecimal encoding ve decoding yapılmasını sağlar.
–> json                     : json paketi, RFC 4627’de tanımlanan JSON encoding ve decoding işlemlerinin uygulanmasını sağlar.
–> pem                     : pem paketi, Privacy Enhanced Mail’den kaynaklanan PEM veri kodlama(encoding) işlemlerinin uygulanmasını sağlar.
–> xml                      : xml paketi, XML ad alanlarını(namespace) anlayan basit bir XML 1.0 ayrıştırıcısı uygular.

ERRORS                   : errors paketi, hataları manipüle etmek için fonksiyonlar sağlar.

EXPVAR                   : expvar paketi, sunuculardaki işlem sayaçları gibi genel(public) değişkenlerine standart bir arayüz(interface) uygular.

FLAG                         : flag paketi, komut satırı ayrıştırma işlemlerini uygular.

FMT                           : fmt paketi, C dilinin printf ve scanf özelliklerine benzer işlevlerle biçimlendirilmiş I/O yeteneklerini sağlar.

GO
–> ast                     : ast paketi, Go paketlerindeki söz dizimi ağaçlarını temsil etmek için kullanılan türleri bildirir.
–> build                 : build paketi, Go paketleri hakkında bilgi toplar.
–> constant          : constant paketi, türsüz(untyped) Gı sabitleri ve karşılık gelen işlemleri temsil eden değerleri uygular..
–> doc                    : doc paketi, bir Go AST’den kaynak kod dökümanı çıkarır.
–> format             : format paketi, Go kaynağına standart biçimlendirme uygular.
–> importer         : importer paketi, data importer’larını dışa aktarmak için kullanılır.
–> parser              : parser paketi, Go kaynak dosyaları için bir ayrıştırıcı uygular.
–> printer             : printer paketi, AST node’larının yazdırılmasını sağlar.
–> scanner           : scanner paketi, Go kaynak metni için bir tarayıcı(scanner) uygular.
–> token               : token paketi, Go programlama dilinin lexical anahtarlarını temsil eden sabitleri ve anahtarlar üzerindeki temel işlemleri(yazdırma, yüklemler) tanımlar.
–> types                : types paketi, Go paketlerinin tür kontrolü için algoritmalar ve veri tipleri.

HASH                : hash paketi, hash fonksiyonları için arayüzler sağlar.
–> adler32       : adler32 paketi, Adler-32 checksum(sağlama) uygular.
–> crc32           : crc32 paketi, 32 bit döngüsel artıklık denetimi, CRC-32 ya da sağlama(checksum) uygular.
–> crc64           : crc64 paketi, 64 bit döngüsel artıklık denetimi, CRC-64 ya da sağlama(checksum) uygular.
–> fnv               : fnv paketi, Glenn Fowler, Landon Curt Noll ve Phong Vo tarafından oluşturulan kriptografik olmayan hash fonksiyonları olan FNV-1 ve FNV-1a’yı uygular.

HTML               : html paketi, HTML metinlerinde ‘escaping’ ve ‘unescaping’ işlevleri sunar.
–> template    : template paketi(html/template), kod enjeksiyon(code injection)’a karşı güvenli(safe) HTML çıktısı üretmek için veri odaklı(data-driven) şablolar sunar.

… makale devam ediyor.

Write a Comment

Comment