in Go

Go : Metod ile Çoklu Geri Dönüş (Multi Return)

Merhabalar,

Farklı programlama dilleriyle ilgilenen geliştiricilerin farklı ihtiyaçları daha hızlı farketmeleri muhtemeldir. Bir dilde bulunmayan özelliğin başka bir dilde olduğunu farketmesi yazılımcıların hızlı gelişmesini sağlayan önemli bir etkendir.

Genel programlama dilleriyle ilgilenenlerin bildiği üzere, bir metod genel olarak tek bir geri dönüş gerçekleştirir. Ancak GOLang birden fazla geri dönüşü destekler.

package main

import "fmt"

func main() {

  n1, l1 := FullName1("Cihan", "Özhan")
  fmt.Printf("FullName1 : %v\nKarakter Sayısı: %v\n", n1, l1)

  // Geri dönüşten elde edilen veriyi ekrana ayrı ayrı yazdırmak için;
  fmt.Printf("n1 : %s", n1)
  fmt.Printf("\n")
  fmt.Printf("l1 : %v", l1)

  fmt.Printf("\n\n")
  fmt.Printf("**********")
  fmt.Printf("\n\n")

  n2, l2 := FullName2("CihanOzhan", "COM")
  fmt.Printf("FullName2: %v\nKarakter Sayısı: %v\n", n2, l2)

  // Geri dönüşten elde edilen veriyi ekrana ayrı ayrı yazdırmak için;
  fmt.Printf("n2 : %s", n2)
  fmt.Printf("\n")
  fmt.Printf("l2 : %v", l2)
}

// Yöntem 1 : return ile birlikte geri döndürülmek istenen değişkenler aralarına virgül konarak döndürülebilir.
func FullName1(f, l string) (string, int){
  full := f + " " + l
  length := len(full)
  return full, length
}

// Yöntem 2 : return kısmında özel bir tanımlama yapmadan, içerideki değişkenler doğrudan döndürülebilir.
func FullName2(f, l string) (full string, length int){
  full = f + " " + l
  length = len(full)

  return
}

Sonuç çıktısı;

cc

 

 

 

 

 

 

 


İyi çalışmalar.
Cihan Özhan

Write a Comment

Comment