in Go

Go ile map Kullanımı

Önceki yazımda hemen her programlama dilinde bulunan dizi yapısını inceledik. Bu makalemde ise bir çok profesyonel programlama dilinde bulunan Hash Table yapısına sahip Go dili özelliklerinden map nesnesini inceleyeceğiz.

Programlama Dili : Go (Golang)
Geliştirme Ortamı : Visual Studio Code

package main

import (
    "fmt"
    "sort"
)

func main(){

    // string anahtar tipi ve değer tipine sahip bir map nesnesi oluştur.
    // map nesnesi make fonksiyonu ile oluşturulur.
    states := make(map[string]string)
    fmt.Println("Boş : ", states)

    states["IST"] = "İstanbul"
    states["ANK"] = "Ankara"
    states["ANT"] = "Antalya"
    fmt.Println("Dolu : ", states)

    // şehir listesinde ANT anahtar adına sahip veriyi elde et.
    antalya := states["ANT"]
    fmt.Println("Seçili Şehir : ", antalya)

    // ANK anahtar adına sahip veriyi delete() fonksiyonu ile sil.
    delete(states, "ANK")
    fmt.Println(states)

    states["ERZ"] = "Erzurum"

    for k, v := range states {
        fmt.Printf("%v: %v\n", k,v)
    }

    // states map nesnesinin elemanı adedince kapasiteli bir key listesi oluştur.
    keys := make([]string, len(states))
    i := 0
    for k := range states{
        keys[i] = k
        i++
    }
    sort.Strings(keys)
    fmt.Println("\nSıralı")
    // key listesindeki indeks değerlerine göre states nesnesindeki şehirleri yazdır.
    for i := range keys{
        fmt.Println(states[keys[i]])
    }
}

Sonuç;

da

İyi çalışmalar.
Cihan Özhan

Write a Comment

Comment