in Go

Go ile Dizi Kullanımı

Bir çok programlama dilinde birden fazla veri için oluşturulan bir veri seti yapısı mevcuttur. Bunlar en temel anlamda diziler olarak karşımıza çıkar. Şimdi Go programlama diliyle dizi tanımlama ve bu dizi üzerinde temel işlemleri inceleyen bir örnek yapacağız.

Programlama Dili : Go (Golang)
Geliştirme Ortamı : Visual Studio Code

package main

import (
  "fmt"
)

func main(){

  // string dizi
  var colors [3]string
  colors[0] = "Red"
  colors[1] = "Green"
  colors[2] = "Red"

  // Renk listesini yazdır
  fmt.Println(colors)
  // Renk listesindeki birinci indekse sahip elemanı yazdır
  fmt.Println(colors[1])

  // sayısal dizi
  var numbers = [5]int{5,4,7,33}
  // Sayı listesini yazdır
  fmt.Println(numbers)

  fmt.Println("Toplam Renk Sayısı : ", len(colors))
  fmt.Println("Toplam Rakam Sayısı : ", len(numbers))

  fmt.Println("*********")

  for i := 0; i < len(colors); i++{
   fmt.Println(colors[i])
  }
}

Sonuç;

fı

İyi çalışmalar
Cihan Özhan

Write a Comment

Comment