in Go

Go ile Veri Tipi ve Değişken Kullanımı

Merhaba Gopher’lar,

Bu makalemde Go ile veri tiplerini ve değişkenleri inceliyor olacağız.

Makale için yazdığım ufak tefek kodlarda gerekli açıklamaları yaptığım için yazı kısmını çok uzatmayacağım.

Go ile değişken kullanırken bir kaç farklı bilgi edineceğiniz kodlar aşağıdaki gibidir.

package main

import (
  "fmt"
  "reflect"
)

func main() {

  // var ile değişken tanımlama

  // not : tanımlanıp kullanılmayan değişkenler hataya neden olur.

  //var var1 int // default olarak 0 değerini verir
  //var var2 int = 3

  //var var3 float64
  //var3 = 4 // daha önce değer ataması yapılmadan tanım yapılabilir, sonrasında değer atanabilir.

  //var x, y, z int // Tek satırda birden fazla değişken tanımı yapılabilir. Tek bir veri tipi yazmak yeterlidir.
  //fmt.Println(x)
  //fmt.Println(y)
  //fmt.Println(z)

  //var fullName string = "Cihan Özhan"
  //fullName += " / Coder"
  //fmt.Println(fullName)

  //var var4 uint8 = 255 // 0-255 arası(dahil) veri alır. C türevi dillerdeki byte kapasitesine sahiptir.
  //var var5 byte = 255 // uint8 ile aynıdır. Yani bir alias'dır.

  // uint16, uint32, uint64 şeklinde kullanımlar mümkündür.

  // Not : u ile başlayan veri tipleri bir çok dilden bildiğimiz üzere unsigned(sinyalsiz)'dir yani 0'dan küçük-eksi değer alamaz.

  // Eksi değer alabilen veri tipleri ise aşağıdaki gibidir;
  // int8, int16, int32, int64 tipleri signed'dir. Yani eksi değer alabilirler.

  // float için ise; float32 ve float64 veri tipleri mevcuttur.

  // ek olarak rune tipi vardır. Bu da int32 için bir alias'dır.
  // var runeType rune = 445

  // var keyword'ü kullanılmadan değişken tanımlama.

  // not : var keyword'u ve veri tipi kullanmadan değişken tanımlamak mümkündür. Bunun için eşittir(=) yerine := kullanılmalıdır.
  // Ve bu kullanımda veri tipi belirtilmesine gerek yoktur. Otomatik olarak veriye göre kendi tipini atayacaktır.

  //var6 := 4
  //var var7 int32 := 3 // Bu kullanım hatalıdır. var kullanılan bir tanımlamada := kullanılamaz.

  //a := 1
  //b := 2
  //c := 3
  //d := 4

  //d, c, b, a = a, b, c, d  // tek satırda birden fazla değişkene birden fazla değer ataması yapılabilir.
  //fmt.Println(a, b, c, d)

  // Çoklu değişken tanımlama ve çoklu değer atama
  // var carType1, carType2 = "BMW", "Mercedes"
  // Tip dönüşümü

  var var8 float64 = 5.4
  fmt.Println(var8)
  fmt.Println(reflect.TypeOf(var8)) // reflect import edilerek TypeOf metoduna eriştik ve verinin tipini elde ettik.

  var var9 int = int(var8) // int'e dönüşümü tamamladık
  fmt.Println(reflect.TypeOf(var9)) // Dönüşüm sonrası verinin tipi int
  fmt.Println(var9)

  // Temel olarak bu kadar basit ve diğer tipler için de aynı şekilde yapılabilir; byte() vb...
}

İyi çalışmalar.

Write a Comment

Comment