-- Go, Güvenlik, Veri Güvenliği

Go ile base64 Encoding

Go ile base64 Encoding

Eski makalelerimi takip edenler güvenlik alanındaki merakımı bilirler. Bir çok programlama diliyle şifreleme ve encoding işlemlerini anlatan makalelerim mevcuttur. C#, PL/SQL ve T-SQL ile gerçekleştirdiğim şifreleme/encoding işlemlerini anlatan makalelere şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Şimdi ise üzerine araştırmalar yaptığım Go diliyle ilgili temel(şimdilik) encoding işlemlerini anlatacağım.

package main

import (
  "encoding/base64"
  "fmt"
  "bufio"
  "os"
)

func base64Encode(src []byte) []byte {
  return []byte(base64.StdEncoding.EncodeToString(src))
}

func base64Decode(src []byte) ([]byte, error) {
  return base64.StdEncoding.DecodeString(string(src))
}

func main() {

  //says := "dijibil.com!"

  // Klavyeden girilen veriyi elde et.
  reader := bufio.NewReader(os.Stdin)
  fmt.Print("************\n")
  fmt.Print("Encode Edilecek Veri: ")
  says, _ := reader.ReadString('\n')
  fmt.Print("************\n\n")
  
  // Şifrele
  encoded := base64Encode([]byte(says))
  // Şifreli veriyi ekrana yazdır
  fmt.Println("Encoded :", encoded)
  
  // Şifre Çöz
  decoded, err := base64Decode(encoded)

  if err != nil {
    fmt.Println(err.Error())
  }

  if says != string(decoded) {
    fmt.Println("'says' ile 'decoded' eşit değil.")
  }

  fmt.Println("Decode Edilen Veri :", string(decoded))
}

Umarım yararlı olmuştur.
İyi çalışmalar.

Yorumla

Yorum