in Go

Go ile Karmaşık JSON Veriyi Ayrıştırma

Go ile Karmaşık JSON Veriyi Ayrıştırma

Go gibi günümzde web ve veri odaklı çalışan bir teknolojinin en çok kullanıldığı alanlar JSON, XML, YAML, CSV, HTML ya da farklı veri-dosya format ve kaynaklarından elde edilen verinin Go içerisinde istenen bir struct yapısına nasıl dönüştürüleceğini örnekleyeceğiz.

Bu makaleyi yazma nedenim, Go ile ilgili karşılaştığım Çince makalelerdeki genel bir sorun ve çözüm yöntemlerinin derlemesini oluşturmaktır. Geçmişte çok karmaşık XML servisleriyle uğraşmış biri olarak bu tür işlemlerinin önemini yakinen bilirim.

Geliştireceğimiz uygulamada aşağıdaki JSON verisini kullanacağız.

things": [
    {
      "name": "Cihan",
      "age": 28
    },
    {
      "city": "Istanbul",
      "country": "Turkey"
    },
    {
      "name": "Kerim",
      "age": 35
    },
    {
      "city": "Istanbul",
      "country": "Turkey"
    }
  ]
}

Bu veriyi 3 farklı yöntemle alıp, “parse” edip oluşturmuş olduğumuz struct’lara aktaracağız. Tabi ki bu nesneleri birer liste olarak da tutacağız.

Uygulamanın kaynak kodları aşağıdaki gibidir;

package main

import (
	"encoding/json"
	"fmt"
	"strconv"
)

var jsonStr = []byte(`
{
  "things": [
    {
      "name": "Cihan",
      "age": 28
    },
    {
      "city": "Istanbul",
      "country": "Turkey"
    },
    {
      "name": "Kerim",
      "age": 35
    },
    {
      "city": "Istanbul",
      "country": "Turkey"
    }
  ]
}`)

func main() {

	fmt.Println("**** Yöntem 1 ****")

	personsA, placesA := SolutionOne(jsonStr)
	fmt.Printf("%d %d\n", len(personsA), len(placesA))

	fmt.Println("\n**** Yöntem 2 ****")

	personsB, placesB := SolutionTwo(jsonStr)
	fmt.Printf("Len : %d \nLen : %d\n\n", len(personsB), len(placesB))

	fmt.Println("-> Person Info")
	for _, per := range personsB {
		fmt.Println(per.Name + " " + strconv.Itoa(per.Age))
	}
	fmt.Println("-> Place Info")
	for _, pla := range placesB {
		fmt.Println(pla.City + " " + pla.Country)
	}

	fmt.Println("\n**** Yöntem 3 ****")

	personsC, placesC := SolutionThree(jsonStr)
	fmt.Printf("%d %d\n", len(personsC), len(placesC))
}

type Person struct {
	Name string
	Age int
}

type Place struct {
	City  string
	Country string
}

// Yöntem 1 : 'map' ve 'type assertion'

func SolutionOne(jsonStr []byte) ([]Person, []Place) {
	persons := []Person{}
	places := []Place{}
	var data map[string][]map[string]interface{}
	err := json.Unmarshal(jsonStr, &data)
	if err != nil {
		fmt.Println(err)
		return persons, places
	}

	for i := range data["things"] {
		item := data["things"][i]
		if item["name"] != nil {
			persons = addPerson(persons, item)
		} else {
			places = addPlace(places, item)
		}

	}
	return persons, places
}

func addPerson(persons []Person, item map[string]interface{}) []Person {
	name, _ := item["name"].(string)
	age, _ := item["age"].(int)
	person := Person{name, age}
	persons = append(persons, person)
	return persons
}

func addPlace(places []Place, item map[string]interface{}) []Place {
	city, _ := item["city"].(string)
	country, _ := item["city"].(string)
	place := Place{city, country}
	places = append(places, place)
	return places
}

// Yöntem 2: 'Mixed Type' struct'ı

type Mixed struct {
	Name  string `json:"name"`
	Age   int  `json:"age"`
	City  string `json:"city"`
	Country string `json:"country"`
}

func SolutionTwo(jsonStr []byte) ([]Person, []Place) {
	persons := []Person{}
	places := []Place{}
	var data map[string][]Mixed
	err := json.Unmarshal(jsonStr, &data)
	if err != nil {
		fmt.Println(err)
		return persons, places
	}

	for i := range data["things"] {
		item := data["things"][i]
		if item.Name != "" {
			persons = append(persons, Person{item.Name, item.Age})
		} else {
			places = append(places, Place{item.City, item.Country})
		}
	}
	return persons, places
}

// Yöntem 3 : json.RawMessage

func SolutionThree(jsonStr []byte) ([]Person, []Place) {
	people := []Person{}
	places := []Place{}
	var data map[string][]json.RawMessage
	err := json.Unmarshal(jsonStr, &data)
	if err != nil {
		fmt.Println(err)
		return people, places
	}
	for _, thing := range data["things"] {
		people = addPersonThree(thing, people)
		places = addPlaceThree(thing, places)
	}
	return people, places
}

func addPersonThree(thing json.RawMessage, people []Person) []Person {
	person := Person{}
	if err := json.Unmarshal(thing, &person); err != nil {
		fmt.Println(err)
	} else {
		if person != *new(Person) {
			people = append(people, person)
		}
	}

	return people
}

func addPlaceThree(thing json.RawMessage, places []Place) []Place {
	place := Place{}
	if err := json.Unmarshal(thing, &place); err != nil {
		fmt.Println(err)
	} else {
		if place != *new(Place) {
			places = append(places, place)
		}
	}

	return places
}

Github; https://github.com/cihanozhan/golang-json-samples

İyi çalışmalar
Cihan Özhan

Write a Comment

Comment