Algoritma #2 : Kelimelerin Anagram Kontrolünü Yapma

Algoritma #2 : Kelimelerin Anagram Kontrolünü Yapma Algoritmanın Amacı İki kelimenin birbirine anagram olup olmadığını bulmayı sağlar. Anagram nedir? İki kelimenin farklı olması ama aynı harflerden oluştuğu durumlara anagram denir. Örneğin; Silent -> Listen anagramlık içerir. Örneklerde girilecek iki kelime olarak Silent ve Listen’ı kullanabilirsiniz. C# class Program { static void Main(string[] args) { Console.Write(“First […]

Algoritma #1 : Tekrar Eden Karakterleri Silme

Algoritma Pratik #1 : Tekrar Eden Karakterleri Silme Algoritmanın Amacı Bir metin içerisinde birden fazla kez bulunan karakterleri bulmak ve metni bu tekrar eden(duplicate) karakterlerden arındırmaktır. C# class Program { static void Main(string[] args) { var result1 = RemoveDuplicateCharacters(“dijibil”); var result2 = RemoveDuplicateCharacters(“cihanözhan”); Console.WriteLine(result1); Console.WriteLine(result2); Console.ReadLine(); } static string RemoveDuplicateCharacters(string input) { string data = […]

C# ile Extension Metot Kullanımı

Merhabalar, C# programlama diliyle gelişmiş mimari ve yazılımlar oluştururken bir çoğumuz için kolaylaştırıcı bazı ek ihtiyaçlar oluşabiliyor. Mesela, projede kullandığınız her int ya da string gibi nesnelerde kullandığınız bir iş süreci olabilir. Bir int’in sık sık matematiksel bir işleme tabi tutulması, bir string nesnesinin boşluk kontrolü yapılması ve sonucunda log tutulması ya da geriye boolean […]

C# ile SOAP Serialization

Merhabalar, Bu makalede lafı hiç uzatmadan serileştirme(Serialization) yöntemlerinden biri olan SOAP Serialization’ı inceleyeceğiz. Serialization Nedir? Yazılım uygulamalarında bazı verileri yazılımın çalıştığı sisteme kaydetmemiz ya da ağ üzerinden farklı bir kaynağa iletmemiz gerektiği durumlar olabilir. Eğer yerel sisteme veri kaydetmemiz gerekirse bu göreceli olarak kolaydır. Çünkü herhangi bir ek protokol ya da sınırlandırma minimum düzeydedir. Herhangi bir […]

C# ile XML Serialization

Merhabalar, Bu makalede lafı hiç uzatmadan serileştirme(Serialization) yöntemlerinden biri olan XML Serialization’ı inceleyeceğiz. Serialization Nedir? Yazılım uygulamalarında bazı verileri yazılımın çalıştığı sisteme kaydetmemiz ya da ağ üzerinden farklı bir kaynağa iletmemiz gerektiği durumlar olabilir. Eğer yerel sisteme veri kaydetmemiz gerekirse bu göreceli olarak kolaydır. Çünkü herhangi bir ek protokol ya da sınırlandırma minimum düzeydedir. Herhangi bir […]

C# ile Binary Serialization

Merhabalar, Bu makalede lafı hiç uzatmadan serileştirme(Serialization) yöntemlerinden biri olan Binary Serialization’ı inceleyeceğiz. Serialization Nedir? Yazılım uygulamalarında bazı verileri yazılımın çalıştığı sisteme kaydetmemiz ya da ağ üzerinden farklı bir kaynağa iletmemiz gerektiği durumlar olabilir. Eğer yerel sisteme veri kaydetmemiz gerekirse bu göreceli olarak kolaydır. Çünkü herhangi bir ek protokol ya da sınırlandırma minimum düzeydedir. Herhangi […]

Dapper.NET ile Transaction Kullanımı

Merhabalar, Dapper.NET, gelişmiş ve neredeyse doğal ADO.NET sınıfları kadar yüksek performansa sahip bir ORM aracıdır. ORM araçlarının neredeyse tamamı, performans olarak native veri erişim Framework’lerine göre daha düşük performansa sahiptir. Bunun nedeni gereksiz katmanlardan arındırılmış ve C# yeteneklerindeki genişletilmiş metotları(extension methods) kullanıyor olmasıdır. ADO.NET üzerine eklenen basit metotlar ile bir ara katman oluşturularak kaliteli ve […]

İleri C# : Jenerik Sınıflar ve İleri Seviye Jenerik İşlemleri – 2

Merhabalar, .NET Framework mimarisi destekli bir programlama dilleriyle ilgilenen dostların yakinen bildiği terimlerden ikisi aşağıdaki gibidir; Koleksiyonlar (Giriş makalesinde) Jenerikler (Şuan okuduğunuz makalede) Önceki makalede uzun uzun anlatmaya çalıştığım temel bilgilerden sonra asıl meseleye gelelim. Evet, Jenerikler… Jenerik Nedir? Jenerik(Generic) yapılarının temel prensibi, yazılımın programsal tasarım anında tiplerinin belirlenmemiş olmasıdır. Yani bir nesnenin hangi tiple kullanılacağı, […]