in .NET Framework, C#, Data Security

C# ile MD5 Şifreleme

Ne tür yazılım olursa olsun mutlaka önemli ve kritik olan bazı bilgiler vardır. En temel anlamda bir kullanıcının şifresi veritabanında normal metin olarak tutulmaz ve tutulmamalıdır. Çünkü veritabanı çok yüksek güvenlikli olsa dahi(ki genelde pek mümkün değildir) veritabanını yöneten, geliştirenler için bu bilgiler apaçıktır. Bu nedenle büyük sistemlerde kesinlikle kullanıcı bilgileri bir kaç farklı şifreleme algoritmasından geçirilerek veritabanına işlenmektedir.

Bu makalemde basit anlamda bir metni nasıl MD5 algoritmasına göre şifreleyebileceğimizi anlatacağım. Sonraki makalelerimde ise çok daha gelişmiş ve detaylı çalışmalar yapmayı planlıyorum.

Bir konsol uygulaması açarak aşağıdaki kodları geliştirdim.

      
      // namespace'ler
      // using System;
      // using System.Text;
      // using System.Security.Cryptography;
      Console.Write("Şifrelenecek Değer : ");
      string metin = Console.ReadLine();

      MD5 md5 = new MD5CryptoServiceProvider();
      md5.ComputeHash(ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(metin));
      byte[] sonuc = md5.Hash;
      StringBuilder strBuilder = new StringBuilder();
      for (int i = 0; i < sonuc.Length; i++)
			{
			  strBuilder.Append(sonuc[i].ToString("x3"));
			}
      Console.WriteLine(strBuilder.ToString());

      Console.ReadLine();

Programı çalıştırarak siyah ekranda bir değer girildiğinde o değerin şifrelenmiş halini tekrar ekranda yazacaktır.

asf

İyi Çalışmalar.
Cihan Özhan

Write a Comment

Comment