in LINQ

C# ile “101 LINQ Samples” : Sınıfların Hazırlanması

linq  LINQ mimarisinin güzelliklerini projelerinde bir çok kez görüp yaşayan biri olarak bu      teknolojiyi projelerinizde kullanmanızı öneririm. LINQ mimarisi basite alınamayacak kadar  detaylı olsa da bu makalemde anlatmak istediğim konu Microsoft’un “101 LINQ Samples in C#”  adıyla yayınladığı örnek kod dosyalarıdır.

Tekrar etmem gerekirse, bu makaledeki amacım LINQ mimarisini anlatmak değil, örnekleri  açıklayarak yayınlamaktır.

101 LINQ Samples in C#” projesini buradan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

İndirilen dosya içerisindeki klasörler aşağıdaki gibidir.

Ekran Alıntısı

Yukarıdaki görüntü veritabanı programlama tecrübesi olanlar için bazı çağrışımlarda bulunabilir. (Örn; Join, Aggredate, Grouping, Ordering vb)

Daha fazla teoriye girmeden çalışma ortamımızı oluşturup LINQ sorgularını yazmaya başlayalım.

Örneklerde Kullanılacak Sınıfların Oluşturulması;

– Ürün bilgilerini tutacağımız Product sınıfını oluşturalım.

public class Product
    {
      public int ProductID { get; set; }
      public string ProductName { get; set; }
      public string Category { get; set; }
      public decimal UnitPrice { get; set; }
      public int UnitsInStock { get; set; }
    }

– Sipariş bilgilerini tutacağımız Order sınıfını oluşturalım.

public class Order
{
  public int OrderID { get; set; }
  public DateTime OrderDate { get; set; }
  public decimal Total { get; set; }
}

– Müşteri bilgilerini tutacağımız Customer sınıfını oluşturalım.

public class Customer
{
  public string CustomerID { get; set; }
  public string CompanyName { get; set; }
  public string Address { get; set; }
  public string City { get; set; }
  public string Region { get; set; }
  public string PostalCode { get; set; }
  public string Country { get; set; }
  public string Phone { get; set; }
  public string Fax { get; set; }
  public Order[] Orders { get; set; }
}

– LINQ sorgularını test edebilmek için kullanacağımız diğer sınıf ve verileri oluşturalım.

public class LinqSamples
{
  private List<Product> productList;
  private List<Customer> customerList;

  public List<Product> GetProductList()
  {
   if (productList == null)
     createLists();

     return productList;
  }

  public List<Customer> GetCustomerList()
  {
   if (customerList == null)
     createLists();

     return customerList;
  }

  private void createLists()
      {
        // Product data created in-memory using collection initializer:
        productList =
          new List<Product> {
          new Product { ProductID = 1, ProductName = "Chai", Category = "Beverages", UnitPrice = 18.0000M, UnitsInStock = 39 },
          new Product { ProductID = 2, ProductName = "Chang", Category = "Beverages", UnitPrice = 19.0000M, UnitsInStock = 17 },
          new Product { ProductID = 3, ProductName = "Aniseed Syrup", Category = "Condiments", UnitPrice = 10.0000M, UnitsInStock = 13 },
          new Product { ProductID = 4, ProductName = "Chef Anton's Cajun Seasoning", Category = "Condiments", UnitPrice = 22.0000M, UnitsInStock = 53 },
          new Product { ProductID = 5, ProductName = "Chef Anton's Gumbo Mix", Category = "Condiments", UnitPrice = 21.3500M, UnitsInStock = 0 },
          new Product { ProductID = 6, ProductName = "Grandma's Boysenberry Spread", Category = "Condiments", UnitPrice = 25.0000M, UnitsInStock = 120 },
          new Product { ProductID = 7, ProductName = "Uncle Bob's Organic Dried Pears", Category = "Produce", UnitPrice = 30.0000M, UnitsInStock = 15 },
          new Product { ProductID = 8, ProductName = "Northwoods Cranberry Sauce", Category = "Condiments", UnitPrice = 40.0000M, UnitsInStock = 6 },
          new Product { ProductID = 9, ProductName = "Mishi Kobe Niku", Category = "Meat/Poultry", UnitPrice = 97.0000M, UnitsInStock = 29 },
          new Product { ProductID = 10, ProductName = "Ikura", Category = "Seafood", UnitPrice = 31.0000M, UnitsInStock = 31 },
          new Product { ProductID = 11, ProductName = "Queso Cabrales", Category = "Dairy Products", UnitPrice = 21.0000M, UnitsInStock = 22 },
          new Product { ProductID = 12, ProductName = "Queso Manchego La Pastora", Category = "Dairy Products", UnitPrice = 38.0000M, UnitsInStock = 86 },
          new Product { ProductID = 13, ProductName = "Konbu", Category = "Seafood", UnitPrice = 6.0000M, UnitsInStock = 24 },
          new Product { ProductID = 14, ProductName = "Tofu", Category = "Produce", UnitPrice = 23.2500M, UnitsInStock = 35 },
          new Product { ProductID = 15, ProductName = "Genen Shouyu", Category = "Condiments", UnitPrice = 15.5000M, UnitsInStock = 39 },
          new Product { ProductID = 16, ProductName = "Pavlova", Category = "Confections", UnitPrice = 17.4500M, UnitsInStock = 29 },
          new Product { ProductID = 17, ProductName = "Alice Mutton", Category = "Meat/Poultry", UnitPrice = 39.0000M, UnitsInStock = 0 },
          new Product { ProductID = 18, ProductName = "Carnarvon Tigers", Category = "Seafood", UnitPrice = 62.5000M, UnitsInStock = 42 },
          new Product { ProductID = 19, ProductName = "Teatime Chocolate Biscuits", Category = "Confections", UnitPrice = 9.2000M, UnitsInStock = 25 },
          new Product { ProductID = 20, ProductName = "Sir Rodney's Marmalade", Category = "Confections", UnitPrice = 81.0000M, UnitsInStock = 40 },
          new Product { ProductID = 21, ProductName = "Sir Rodney's Scones", Category = "Confections", UnitPrice = 10.0000M, UnitsInStock = 3 },
          new Product { ProductID = 22, ProductName = "Gustaf's Knäckebröd", Category = "Grains/Cereals", UnitPrice = 21.0000M, UnitsInStock = 104 },
          new Product { ProductID = 23, ProductName = "Tunnbröd", Category = "Grains/Cereals", UnitPrice = 9.0000M, UnitsInStock = 61 },
          new Product { ProductID = 24, ProductName = "Guaraná Fantástica", Category = "Beverages", UnitPrice = 4.5000M, UnitsInStock = 20 },
          new Product { ProductID = 25, ProductName = "NuNuCa Nuß-Nougat-Creme", Category = "Confections", UnitPrice = 14.0000M, UnitsInStock = 76 },
          new Product { ProductID = 26, ProductName = "Gumbär Gummibärchen", Category = "Confections", UnitPrice = 31.2300M, UnitsInStock = 15 },
          new Product { ProductID = 27, ProductName = "Schoggi Schokolade", Category = "Confections", UnitPrice = 43.9000M, UnitsInStock = 49 },
          new Product { ProductID = 28, ProductName = "Rössle Sauerkraut", Category = "Produce", UnitPrice = 45.6000M, UnitsInStock = 26 },
          new Product { ProductID = 29, ProductName = "Thüringer Rostbratwurst", Category = "Meat/Poultry", UnitPrice = 123.7900M, UnitsInStock = 0 },
          new Product { ProductID = 30, ProductName = "Nord-Ost Matjeshering", Category = "Seafood", UnitPrice = 25.8900M, UnitsInStock = 10 },
          new Product { ProductID = 31, ProductName = "Gorgonzola Telino", Category = "Dairy Products", UnitPrice = 12.5000M, UnitsInStock = 0 },
          new Product { ProductID = 32, ProductName = "Mascarpone Fabioli", Category = "Dairy Products", UnitPrice = 32.0000M, UnitsInStock = 9 },
          new Product { ProductID = 33, ProductName = "Geitost", Category = "Dairy Products", UnitPrice = 2.5000M, UnitsInStock = 112 },
          new Product { ProductID = 34, ProductName = "Sasquatch Ale", Category = "Beverages", UnitPrice = 14.0000M, UnitsInStock = 111 },
          new Product { ProductID = 35, ProductName = "Steeleye Stout", Category = "Beverages", UnitPrice = 18.0000M, UnitsInStock = 20 },
          new Product { ProductID = 36, ProductName = "Inlagd Sill", Category = "Seafood", UnitPrice = 19.0000M, UnitsInStock = 112 },
          new Product { ProductID = 37, ProductName = "Gravad lax", Category = "Seafood", UnitPrice = 26.0000M, UnitsInStock = 11 },
          new Product { ProductID = 38, ProductName = "Côte de Blaye", Category = "Beverages", UnitPrice = 263.5000M, UnitsInStock = 17 },
          new Product { ProductID = 39, ProductName = "Chartreuse verte", Category = "Beverages", UnitPrice = 18.0000M, UnitsInStock = 69 },
          new Product { ProductID = 40, ProductName = "Boston Crab Meat", Category = "Seafood", UnitPrice = 18.4000M, UnitsInStock = 123 },
          new Product { ProductID = 41, ProductName = "Jack's New England Clam Chowder", Category = "Seafood", UnitPrice = 9.6500M, UnitsInStock = 85 },
          new Product { ProductID = 42, ProductName = "Singaporean Hokkien Fried Mee", Category = "Grains/Cereals", UnitPrice = 14.0000M, UnitsInStock = 26 },
          new Product { ProductID = 43, ProductName = "Ipoh Coffee", Category = "Beverages", UnitPrice = 46.0000M, UnitsInStock = 17 },
          new Product { ProductID = 44, ProductName = "Gula Malacca", Category = "Condiments", UnitPrice = 19.4500M, UnitsInStock = 27 },
          new Product { ProductID = 45, ProductName = "Rogede sild", Category = "Seafood", UnitPrice = 9.5000M, UnitsInStock = 5 },
          new Product { ProductID = 46, ProductName = "Spegesild", Category = "Seafood", UnitPrice = 12.0000M, UnitsInStock = 95 },
          new Product { ProductID = 47, ProductName = "Zaanse koeken", Category = "Confections", UnitPrice = 9.5000M, UnitsInStock = 36 },
          new Product { ProductID = 48, ProductName = "Chocolade", Category = "Confections", UnitPrice = 12.7500M, UnitsInStock = 15 },
          new Product { ProductID = 49, ProductName = "Maxilaku", Category = "Confections", UnitPrice = 20.0000M, UnitsInStock = 10 },
          new Product { ProductID = 50, ProductName = "Valkoinen suklaa", Category = "Confections", UnitPrice = 16.2500M, UnitsInStock = 65 },
          new Product { ProductID = 51, ProductName = "Manjimup Dried Apples", Category = "Produce", UnitPrice = 53.0000M, UnitsInStock = 20 },
          new Product { ProductID = 52, ProductName = "Filo Mix", Category = "Grains/Cereals", UnitPrice = 7.0000M, UnitsInStock = 38 },
          new Product { ProductID = 53, ProductName = "Perth Pasties", Category = "Meat/Poultry", UnitPrice = 32.8000M, UnitsInStock = 0 },
          new Product { ProductID = 54, ProductName = "Tourtière", Category = "Meat/Poultry", UnitPrice = 7.4500M, UnitsInStock = 21 },
          new Product { ProductID = 55, ProductName = "Pâté chinois", Category = "Meat/Poultry", UnitPrice = 24.0000M, UnitsInStock = 115 },
          new Product { ProductID = 56, ProductName = "Gnocchi di nonna Alice", Category = "Grains/Cereals", UnitPrice = 38.0000M, UnitsInStock = 21 },
          new Product { ProductID = 57, ProductName = "Ravioli Angelo", Category = "Grains/Cereals", UnitPrice = 19.5000M, UnitsInStock = 36 },
          new Product { ProductID = 58, ProductName = "Escargots de Bourgogne", Category = "Seafood", UnitPrice = 13.2500M, UnitsInStock = 62 },
          new Product { ProductID = 59, ProductName = "Raclette Courdavault", Category = "Dairy Products", UnitPrice = 55.0000M, UnitsInStock = 79 },
          new Product { ProductID = 60, ProductName = "Camembert Pierrot", Category = "Dairy Products", UnitPrice = 34.0000M, UnitsInStock = 19 },
          new Product { ProductID = 61, ProductName = "Sirop d'érable", Category = "Condiments", UnitPrice = 28.5000M, UnitsInStock = 113 },
          new Product { ProductID = 62, ProductName = "Tarte au sucre", Category = "Confections", UnitPrice = 49.3000M, UnitsInStock = 17 },
          new Product { ProductID = 63, ProductName = "Vegie-spread", Category = "Condiments", UnitPrice = 43.9000M, UnitsInStock = 24 },
          new Product { ProductID = 64, ProductName = "Wimmers gute Semmelknödel", Category = "Grains/Cereals", UnitPrice = 33.2500M, UnitsInStock = 22 },
          new Product { ProductID = 65, ProductName = "Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce", Category = "Condiments", UnitPrice = 21.0500M, UnitsInStock = 76 },
          new Product { ProductID = 66, ProductName = "Louisiana Hot Spiced Okra", Category = "Condiments", UnitPrice = 17.0000M, UnitsInStock = 4 },
          new Product { ProductID = 67, ProductName = "Laughing Lumberjack Lager", Category = "Beverages", UnitPrice = 14.0000M, UnitsInStock = 52 },
          new Product { ProductID = 68, ProductName = "Scottish Longbreads", Category = "Confections", UnitPrice = 12.5000M, UnitsInStock = 6 },
          new Product { ProductID = 69, ProductName = "Gudbrandsdalsost", Category = "Dairy Products", UnitPrice = 36.0000M, UnitsInStock = 26 },
          new Product { ProductID = 70, ProductName = "Outback Lager", Category = "Beverages", UnitPrice = 15.0000M, UnitsInStock = 15 },
          new Product { ProductID = 71, ProductName = "Flotemysost", Category = "Dairy Products", UnitPrice = 21.5000M, UnitsInStock = 26 },
          new Product { ProductID = 72, ProductName = "Mozzarella di Giovanni", Category = "Dairy Products", UnitPrice = 34.8000M, UnitsInStock = 14 },
          new Product { ProductID = 73, ProductName = "Röd Kaviar", Category = "Seafood", UnitPrice = 15.0000M, UnitsInStock = 101 },
          new Product { ProductID = 74, ProductName = "Longlife Tofu", Category = "Produce", UnitPrice = 10.0000M, UnitsInStock = 4 },
          new Product { ProductID = 75, ProductName = "Rhönbräu Klosterbier", Category = "Beverages", UnitPrice = 7.7500M, UnitsInStock = 125 },
          new Product { ProductID = 76, ProductName = "Lakkalikööri", Category = "Beverages", UnitPrice = 18.0000M, UnitsInStock = 57 },
          new Product { ProductID = 77, ProductName = "Original Frankfurter grüne Soße", Category = "Condiments", UnitPrice = 13.0000M, UnitsInStock = 32 }
        };

        // Customer/Order data read into memory from XML file using XLinq:
        customerList = (
          from e in XDocument.Load("Customers.xml").
               Root.Elements("customer")
          select new Customer
          {
            CustomerID = (string)e.Element("id"),
            CompanyName = (string)e.Element("name"),
            Address = (string)e.Element("address"),
            City = (string)e.Element("city"),
            Region = (string)e.Element("region"),
            PostalCode = (string)e.Element("postalcode"),
            Country = (string)e.Element("country"),
            Phone = (string)e.Element("phone"),
            Fax = (string)e.Element("fax"),
            Orders = (
              from o in e.Elements("orders").Elements("order")
              select new Order
              {
                OrderID = (int)o.Element("id"),
                OrderDate = (DateTime)o.Element("orderdate"),
                Total = (decimal)o.Element("total")
              })
              .ToArray()
          })
          .ToList();
      }
}

Sınıflar içerisinde kullanılan Customers.xml dosyasını ise buradan indirebilirsiniz. Bu XML dosyası, aşağıdaki gibi projenin ana dizininde yer almalıdır.

Ekran Alıntısı

Yukarıdaki sınıfları oluşturduktan sonra programlamaya hazırız demektir. Bu işlemlerden sonra oluşturacağımız Console Application projesinin Main() metodu içerisinde aşağıdaki gibi basit bir çağrım ile ilgili metodu çağırabiliyor olacağız.

LinqSamples samples = new LinqSamples();   // LinqSamples sınıfının instance'ını oluştur.

samples.Linq1();               // LinqSamples sınıfında oluşturacağımız ilk Linq sorgusunun bulunduğu Linq1() metodunu çalıştır.

Bir sonraki makalemde ilgili LINQ sorgularını metodlar ile oluşturarak kullanımlarını test edeceğiz.

İyi çalışmalar.
Cihan Özhan

Write a Comment

Comment