in Azure, Cloud

Azure Üzerinde Endpoint Oluşturma

Azure Üzerinde Endpoint Oluşturma

Azure üzerindeki tüm uygulamalarımız dışarıya izole edilmiş şekilde çalışır. Yani eğer Azure üzerindeki bir uygulamaya erişerek uzaktan çalışmak isterseniz bunun için erişim izni vermeniz gerekir. Bu da genel olarak tüm platformlarda belirli bir PORT için erişim izni vererek gerçekleştirilir.

Bu erişim işlemleri de Azure’da Endpoint olarak gerçekleştiriliyor. Siz sanal makinenizde bir Endpoint oluşturarak belirli bir PORT’un dışarıdan erişilebilir olmasını sağlayabilirsiniz.

Bu makalemde MySQL için bir uzaktan erişim çalışmasının temelini anlatacağım.

  • Sunucuda(Bende Ubuntu kurulu) Java çalıştırabilmek için;
sudo apt-get install libmysql-java (JDBC drivers for Ubuntu)
  • MySQL’in kullandığı 3306 portu varsayılan olarak kapalıdır. Açalım;
azure vm endpoint create VM_ADI 3306 3306

Yukarıdaki VM_ADI yerine, oluşturduğunuz sanal makinenin adı gelecek. Komut satırında da her satırın başında bu ad kullanılır zaten.

Port numaralarının ise ilki ‘public port’, ikincisi ise ‘local port’ olarak kullanılır.

  • Açık Endpoint’leri listele
azure vm endpoint list VM_AD
  • Veritabanına bağlantı oluşturma
sudo -s
mysql -u root -p -hlocalhost
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'root' WITH GRANT OPTION;
flush privileges;

Bu işlemden sonra MySQL’in konfigürasyon dosyalarından my.cnf dosyasını konfigüre edebilirsiniz.

İyi çalışmalar.
Cihan Özhan

Write a Comment

Comment