in Algorithm, C#, Go

Algoritma #4 : Metindeki Kelime Sayısını Bulma

Algoritma #4 : Kelime Sayacı

Algoritmanın Amacı

Bir metin içerisindeki kelimelerin sayısını bulmayı sağlar.

C#

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var result = Count("eskiden buralar hep ayvalıktı");

      Console.WriteLine(result);
    }

    public static int Count(string x)
    {
      int result = 0;
      
      x = x.Trim();
      
      if (x == "")
      {
        return 0;
      }
      
      while (x.Contains(" "))
      {
        x = x.Replace(" ", " ");
      }
      
      foreach (string z in x.Split(' '))
      {
        result++;
      }

      return result;
    }
  }

Go

package main

import (
	"fmt"
	"strconv"
	"strings"
)

func main() {
	var result = Count("eskiden buralar hep dutluktu")
	fmt.Println("Toplam : " + strconv.Itoa(result))
}

func Count(input string) int {

	result := 0
	x := strings.TrimSpace(input)

	if x == "" {
		return 0
	}

	for strings.Contains(x, " ") {
		x = strings.Replace(x, " ", " ", 2)
	}

	for _, _ = range strings.Split(x, " ") {
		result++
	}

	return result
}

Github:
-> https://github.com/cihanozhan/csharp-algorithms
-> https://github.com/cihanozhan/golang-algorithms

İyi çalışmalar.
Cihan Özhan

Write a Comment

Comment