in Algorithm, C#, Go

Algoritma #1 : Tekrar Eden Karakterleri Silme

Algoritma Pratik #1 : Tekrar Eden Karakterleri Silme

Algoritmanın Amacı

Bir metin içerisinde birden fazla kez bulunan karakterleri bulmak ve metni bu tekrar eden(duplicate) karakterlerden arındırmaktır.

C#

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var result1 = RemoveDuplicateCharacters("dijibil");
      var result2 = RemoveDuplicateCharacters("cihanözhan");

      Console.WriteLine(result1);
      Console.WriteLine(result2);

      Console.ReadLine();
    }

    static string RemoveDuplicateCharacters(string input)
    {
      string data = "", result = "";

      foreach (var val in input)
      {
        if (data.IndexOf(val) == -1)
        {
          data += val;
          result += val;
        }
      }
      return result;
    }
  }

Çıktı;

dijbl
cihanöz

Go

package main

import (
	"fmt"
	"strings"
)

func main() {
	result1 := RemoveDuplicateCharacters("dijibil")
	result2 := RemoveDuplicateCharacters("cihanözhan")
	fmt.Println(result1)
	fmt.Println(result2)
}

func RemoveDuplicateCharacters(input string) string {

	var data = ""
	var result = ""

	for _, val := range input {
		var _val = string(val)
		if strings.Index(data, _val) == -1 {
			data += _val
			result += _val
		}
	}

	return result
}

Çıktı;

dijbl
cihanöz

Github:
-> https://github.com/cihanozhan/csharp-algorithms
-> https://github.com/cihanozhan/golang-algorithms

İyi çalışmalar.
Cihan Özhan