Algoritma #2 : Kelimelerin Anagram Kontrolünü Yapma

Algoritma #2 : Kelimelerin Anagram Kontrolünü Yapma Algoritmanın Amacı İki kelimenin birbirine anagram olup olmadığını bulmayı sağlar. Anagram nedir? İki kelimenin farklı olması ama aynı harflerden oluştuğu durumlara anagram denir. Örneğin; Silent -> Listen anagramlık içerir. Örneklerde girilecek iki kelime olarak Silent ve Listen’ı kullanabilirsiniz. C# class Program { static void Main(string[] args) { Console.Write(“First […]

Algoritma #1 : Tekrar Eden Karakterleri Silme

Algoritma Pratik #1 : Tekrar Eden Karakterleri Silme Algoritmanın Amacı Bir metin içerisinde birden fazla kez bulunan karakterleri bulmak ve metni bu tekrar eden(duplicate) karakterlerden arındırmaktır. C# class Program { static void Main(string[] args) { var result1 = RemoveDuplicateCharacters(“dijibil”); var result2 = RemoveDuplicateCharacters(“cihanözhan”); Console.WriteLine(result1); Console.WriteLine(result2); Console.ReadLine(); } static string RemoveDuplicateCharacters(string input) { string data = […]

Go ile CSV Pratikleri #1

Go programlama dili çalışmalarına “Go ile CSV Pratikleri” serisiyle devam ediyoruz. Bu seride Go dilini kullanarak CSV formatındaki dosyalarda yapacağım uygulamaları paylaşacağım. Bu pratikler birbirinden bağımsız olabileceği gibi birbirinin devamı niteliğinde de olabilir. Bu makalemin konusu bir CSV dosyasındaki hiyerarşik veriyi Go ile elde etmek ve ekranda göstermek olacak. Not : CSV formatı veri madenciliği, […]

Node.js ile Web Server Oluşturma

Node.js ile Web Server Oluşturma Son yılların web-sunucu tabanlı programlama trendlerinden ikisi olan Node.js ve Go üzerine birer antrenman çalışması olarak ele aldığım makale serisinde sıra “Node.js ile Web Server Oluşturma” başlığına geldi. Daha önce şuradan da ulaşabileceğiniz gibi Go programlama dilinin net/http paketi ile web server oluşturma teknik ve antrenmanlarını işlemiştik. Bu makalemde de […]