C# ile JSON.NET – Dynamic & ExpandoObject

Merhaba,

Newtonsoft tarafında geliştirilen JSON.NET kütüphanesi ile .NET üzerinde JSON verileri işleyebilir, sorgulayabilir, sınıflardan JSON veriye ya da ters yöne doğru serialization/deserialization işlemi yapabilirsiniz. Hatta MongoDB ve daha bir çok global uygulamanın da alt yapısında JSON, BSON gibi JSON teknolojisini kullandığını düşünürsek, JSON bilgisinin daha evrensel bir yetenek olduğunu düşünmenizi sağlayacaktır.

C# ile JSON.NET eğitim serisinin Dynamic & ExpandoObject isimli videosu; https://www.youtube.com/watch?v=WnAgwKRjK58

İyi çalışmalar
Cihan Özhan

Go App #1 : Go ile TCMB Döviz Kur Uygulaması Geliştirmek

Merhaba arkadaşlar,

GO(GOLang) programlama diliyle ilgili mini bir uygulama pratiği yapmak üzere yeni bir eğitim hazırladım. Bu eğitimde ticari piyasada sık kullanılan TCMB Döviz Kur web servisini projemizde işleyip döviz bilgilerini alıyoruz.

IDE : Atom
Programlama Dili : GO
Eğitim Video URI : https://youtu.be/QTD_vzTcj7g

Kaynak Kod:

package main

import (
	"encoding/json"
	"encoding/xml"
	"fmt"
	"log"
	"net/http"
	"os"
	"runtime"
	"strconv"
	"time"
)

type CurrencyDay struct {
	ID     string
	Date    time.Time
	DayNo   string
	Currencies []Currency
}

type Currency struct {
	Code      string
	CrossOrder   int
	Unit      int
	CurrencyNameTR string
	CurrencyName  string
	ForexBuying   float64
	ForexSelling  float64
	BanknoteBuying float64
	BanknoteSelling float64
	CrossRateUSD  float64
	CrossRateOther float64
}

type tarih_Date struct {
	XMLName  xml.Name `xml:"Tarih_Date"`
	Tarih   string  `xml:"Tarih,attr"`
	Date   string  `xml:"Date,attr"`
	Bulten_No string  `xml:"Bulten_No,attr"`
	Currency []currency
}

type currency struct {
	Kod       string `xml:"Kod,attr"`
	CrossOrder   string `xml:"CrossOrder,attr"`
	CurrencyCode  string `xml:"CurrencyCode,attr"`
	Unit      string `xml:"Unit"`
	Isim      string `xml:"Isim"`
	CurrencyName  string `xml:"CurrencyName"`
	ForexBuying   string `xml:"ForexBuying"`
	ForexSelling  string `xml:"ForexSelling"`
	BanknoteBuying string `xml:"BanknoteBuying"`
	BanknoteSelling string `xml:"BanknoteSelling"`
	CrossRateUSD  string `xml:"CrossRateUSD"`
	CrossRateOther string `xml:"CrossRateOther"`
}

func (c *CurrencyDay) GetData(CurrencyDate time.Time) {
	xDate := CurrencyDate
	t := new(tarih_Date)
	currDay := t.getData(CurrencyDate, xDate)
	for {
		if currDay == nil {
			CurrencyDate = CurrencyDate.AddDate(0, 0, -1)
			currDay := t.getData(CurrencyDate, xDate)
			if currDay != nil {
				break
			}
		} else {
			break
		}
	}
}

func (c *tarih_Date) getData(CurrencyDate time.Time, XDate time.Time) *CurrencyDay {
	currDay := new(CurrencyDay)
	var resp *http.Response
	var err error
	var url string

	currDay = new(CurrencyDay)
	url = "http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/" + CurrencyDate.Format("200601") + "/" + CurrencyDate.Format("02012006") + ".xml"
	resp, err = http.Get(url)

	//fmt.Println(url)

	if err != nil {
		fmt.Println(err)
	} else {

		defer resp.Body.Close()

		if resp.StatusCode != http.StatusNotFound {
			tarih := new(tarih_Date)
			d := xml.NewDecoder(resp.Body)
			marshalErr := d.Decode(&tarih)

			if marshalErr != nil {
				log.Printf("error: %v", marshalErr)
			}

			c = &tarih_Date{}
			currDay.ID = XDate.Format("20060102")
			currDay.Date = XDate
			currDay.DayNo = tarih.Bulten_No
			currDay.Currencies = make([]Currency, len(tarih.Currency))
			for i, curr := range tarih.Currency {
				currDay.Currencies[i].Code = curr.CurrencyCode
				currDay.Currencies[i].CurrencyName = curr.CurrencyName
				currDay.Currencies[i].CurrencyNameTR = curr.Isim
				currDay.Currencies[i].BanknoteBuying, err = strconv.ParseFloat(curr.BanknoteBuying, 64)
				currDay.Currencies[i].BanknoteSelling, err = strconv.ParseFloat(curr.BanknoteSelling, 64)
				currDay.Currencies[i].ForexBuying, err = strconv.ParseFloat(curr.ForexBuying, 64)
				currDay.Currencies[i].ForexSelling, err = strconv.ParseFloat(curr.ForexSelling, 64)
				currDay.Currencies[i].CrossOrder, err = strconv.Atoi(curr.CrossOrder)
				currDay.Currencies[i].CrossRateOther, err = strconv.ParseFloat(curr.CrossRateOther, 64)
				currDay.Currencies[i].CrossRateUSD, err = strconv.ParseFloat(curr.CrossRateUSD, 64)
				currDay.Currencies[i].Unit, err = strconv.Atoi(curr.Unit)
			}
			//fmt.Print(currDay)   // Elde edilen veriyi konsolda göster
			//SaveJSON("currencies.json", currDay)   // Elde edilen veriyi currencies.json adında JSON formatında kaydet

			fmt.Println(currDay.Currencies[0].CurrencyNameTR + " / " + strconv.FormatFloat(currDay.Currencies[0].BanknoteSelling, 'E', -1, 64))

		} else {
			currDay = nil
		}
	}
	return currDay
}

func SaveJSON(fileName string, key interface{}) {
	outFile, err := os.Create(fileName)
	checkError(err)
	encoder := json.NewEncoder(outFile)
	err = encoder.Encode(key)
	checkError(err)
	outFile.Close()
}

func checkError(err error) {
	if err != nil {
		fmt.Println("Fatal Error : ", err.Error())
		os.Exit(1)
	}
}

func main() {

	runtime.GOMAXPROCS(2)
	startTime := time.Now()
	CurrencyDay := new(CurrencyDay)
	CurrencyDate := time.Now()
	CurrencyDay.GetData(CurrencyDate)

	elepsedTime := time.Since(startTime)
	fmt.Printf("Execution Time : %s", elepsedTime)
}

İyi çalışmalar
Cihan Özhan

ASP.NET Web API için İstemci Uygulama Geliştirmek

Merhabalar,

Web tabanlı uygulama geliştirme gereksinimlerinde karşılaştığımız bir durum var ki, o da “masaüstü versiyonunda nabacaz?” sorusudur. Bunun çözümü SOA mimari oluşturmaktır. Geçmiş videolarımda da bulabileceğimiz XML Web Servisler, WCF servisler vs. bu SOA tekniğinin birer teknoloji temsilcileridir. Bu video eğitimimde de bir başka versiyon olarak Restful tekniğine dayanan ASP.NET Web API teknolojisini kullanarak bir API geliştirmek ve istemci için de küçük bir konsol uygulaması yapmak olacaktır.

Video eğitimde kısa ve temel olarak bir Web API oluşturma, kullanımı, action’lar, XML ve JSON veri üretme gibi konuları inceleyip, örneği yapıp istemci tarafına geçiyoruz.

ASP.NET Web API İçin İstemci Uygulama Geliştirmek; https://youtu.be/46QAsegdGAU

İyi çalışmalar.
Cihan Özhan

Go Programlama Eğitim Seti

Merhaba,

Go programlama dili üzerine temel seviyeden başlayarak orta ve ileri seviye özelliklerine kadar inceleyeceğimiz eğitim setini hazırlamaya başladım.

Bu eğitim setinde tüm detayları anlatmaya çalışmaktan ziyade genel bir bakış yapmaya çalışacağız. Bu eğitim setindeki örnekleri planlı çalışırsanız eğitim sonunda temel ve orta seviye Go uygulaması geliştirebilir olacaksınız.

Eğitim seti indeksi;

Dijibil Kurs : http://www.dijibil.com/course/go-programlama

Youtube PlayList : https://www.youtube.com/playlist?list=PLr48dQTh3FFxj08zcHb9038agrrqaPcop

Not : Eğitim setini zaman içerisinde geliştirip tamamlayacağım. Müfredatı da bu süreçte adım adım yayınlayacağım.

İyi çalışmalar.
Cihan Özhan