in LINQ

101 LINQ Samples – LINQ 5

LINQ 5 uygulamasının çalışabilmesi için buradaki sınıfların hazırlanması gerekir.

Örnek Proje : RestrictionOperators.sln

Problem : Bir string dizisi oluşturup her elemanın uzunluğunun kendi bulunduğu dizi indeks numarasından büyük/küçük olma durumunu kontrol etmek.

Çözüm : Dizi listesi oluştur. Bu listeyi WHERE ile sorgula, her elemana  digit anahtar kelimesi ver ve bu kelimenin Length ile kelime uzunluğunu index ile küçüktür kontrolü yaparak foreach ile yazdırın.

        string[] digits = { "zero", "one", "two", "three", "four", "five", "six", "seven", "eight", "nine" };

        var shortDigits = digits.Where((digit, index) => digit.Length < index);

        Console.WriteLine("Short digits:");
        foreach (var d in shortDigits)
        {
          Console.WriteLine("The word {0} is shorter than its value.", d);
        }

Çıktı :

Ekran Alıntısı

Write a Comment

Comment