in LINQ

101 LINQ Samples – LINQ 4

LINQ 4 uygulamasının çalışabilmesi için buradaki sınıfların hazırlanması gerekir.

Örnek Proje : RestrictionOperators.sln

Problem : Washington’da bulunan müşterileri ve bu müşterilerin ürünlerini almak.

Çözüm : Region property’sinde tutulan bölgeleri WHERE ile filtreleyerek “WA” sorgulaması yapacağız. Bu sorgu sonucunda elde edeceğimiz kayıtlar müşteri bilgileridir, CustomerID ve CompanyName bilgisini yazdırdıktan sonra, gelen aynı veri zerinden Orders sınıfını elde edip bu sınıfı da iç döngü ile listeleyerek her müşteriye ait ürünleri listeleyeceğiz.

        List<Customer> customers = GetCustomerList();

        var waCustomers =
          from cust in customers
          where cust.Region == "WA"
          select cust;

        Console.WriteLine("Customers from Washington and their orders:");
        foreach (var customer in waCustomers)
        {
          Console.WriteLine("Customer {0}: {1}", customer.CustomerID, customer.CompanyName);
          foreach (var order in customer.Orders)
          {
            Console.WriteLine(" Order {0}: {1}", order.OrderID, order.OrderDate);
          }
        }

Çıktı :

Ekran Alıntısı

Write a Comment

Comment