in LINQ

101 LINQ Samples – LINQ 3

LINQ 3 uygulamasının çalışabilmesi için buradaki sınıfların hazırlanması gerekir.

Örnek Proje : RestrictionOperators.sln

Problem : Stokta bulunan ürünlerden(UnitsInStock), birim fiyatı(UnitPrice) 3.00’ın üzerinde olan ürünleri almak.

Çözüm : Stoktaki ürünleri bulmak için WHERE filtrelemesi yapılmalıdır. Bunun için gerekli sınıf tasarımı Product sınıfınta mevcuttur. UnitsInStock property’sine 0(sıfır) değeri göndererek gerekli listelemeyi yapabiliriz. (UnitPrice’ın sınfı tasarımında decimal veri tipine sahip olduğunu ve LINQ sorgusunda M eki alması gerektiğini unutmayın.)

        List<Product> products = GetProductList();

        var expensiveInStockProducts =
          from prod in products
          where prod.UnitsInStock > 0 && prod.UnitPrice > 3.00M
          select prod;

        Console.WriteLine("In-stock products that cost more than 3.00:");
        foreach (var product in expensiveInStockProducts)
        {
          Console.WriteLine("{0} is in stock and costs more than 3.00.", product.ProductName);
        }

Çıktı :

Ekran Alıntısı

Yukarıdaki sonuçlar, sorgu sonucunun sadece bir kısmıdır.

Write a Comment

Comment