in LINQ

101 LINQ Samples – LINQ 2

LINQ 2 uygulamasının çalışabilmesi için buradaki sınıfların hazırlanması gerekir.

Örnek Proje : RestrictionOperators.sln

Problem : Stokta bulunan ürünleri bulmak.

Çözüm : Stoktaki ürünleri bulmak için WHERE filtrelemesi yapılmalıdır. Bunun için gerekli sınıf tasarımı Product sınıfınta mevcuttur. UnitsInStock property’sine 0(sıfır) değeri göndererek gerekli listelemeyi yapabiliriz.

List<Product> products = GetProductList();

  var soldOutProducts =
    from prod in products
    where prod.UnitsInStock == 0
    select prod;

    Console.WriteLine("Sold out products:");
    foreach (var product in soldOutProducts)
    {
      Console.WriteLine("{0} is sold out!", product.ProductName);
    }

Çıktı :

Ekran Alıntısı

Write a Comment

Comment