in LINQ

101 LINQ Samples – LINQ 1

LINQ 1 uygulamasının çalışabilmesi için buradaki sınıfların hazırlanmasına gerek yoktur. Sadece en temel haliyle, sayı dizisinden veri sorgulamayı anlatmaktadır.

Örnek Proje : RestrictionOperators.sln

Problem : int veri tipine sahip bir dizinin elemanları arasında, 5’den küçük değere sahip kayıtları listelemek.

Çözüm :

int[] numbers = { 5, 4, 1, 3, 9, 8, 6, 7, 2, 0 };

  var lowNums =
          from num in numbers
          where num < 5
          select num;

  Console.WriteLine("Numbers < 5:");
  foreach (var x in lowNums)
  {
   Console.WriteLine(x);
  }

Çıktı :

Ekran Alıntısı

Write a Comment

Comment